ΕΣΠΑ
Great Place to Work Πιστοποίηση
Great place to work WITSIDE
Wednesday, 10 April, 2024

Η WITSIDE αναγνωρίζεται ως Great Place to Work!

Η WITSIDE ηγείται της αγοράς Τεχνητής Νοημοσύνης στη χώρα μας. Εστιάζει τη δράση της στην άντληση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων. Αποστολή της είναι η ενίσχυση της ανθρώπινης κρίσης και της λήψης αποφάσεων που οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη στόχων μέσα από προηγμένες τεχνολογίες και εξειδικευμένες λύσεις.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η WITSIDE φιλοδοξεί να οικοδομήσει μια κοινότητα που συμβάλει στην ολόπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη των μελών της, τη δημιουργία αξίας για τους συνεργάτες της & την κοινωνία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Η ομάδα υποστηρίζει οργανώσεις, όπως Ερυθρό Σταυρό, Παιδικά Χωριά SOS, Σχεδία κ.α, ως κομμάτι του κόσμου που αποβλέπει στη βελτίωσή του. Επιπλέον η εταιρεία ενθαρρύνει την εθελοντική δράση.

 

Επιπρόσθετες δράσεις

Η δημιουργία μίας δεμένης ομάδας, με κοινές αξίες και όραμα, αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιτυχία. Για αυτό η εταιρεία διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις (workshops, μονοήμερες ή 2ήμερες εκδρομές, εορτασμούς επίτευξης στόχων, κλπ) προωθώντας την ομαδικότητα και το συναδελφικό πνεύμα.

Παράλληλα διοργανώνει εκδηλώσεις όπως η έκθεση Ι ΑΜ ΝΟΤ Α RΟΒΟΤ, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

 

 

 

 

Share to
<- View all articles

AI in Action: Download Form

Blog Post Questionnaire