ΕΣΠΑ

Επιστήμη των Δεδομένων

O κόσμος σήμερα μετριέται, χαρτογραφείται και καταγράφεται σε ψηφιακή μορφή. Ακόμα και η ανθρώπινη ζωή, από τη γέννηση μέχρι και το θάνατο, αποτελεί στοιχείο κάποιου ψηφιακού καταλόγου. Η ύπαρξη όλων αυτών των δεδομένων, προερχόμενα από οποιαδήποτε πηγή όπως συνδεμένα οχήματα, ψηφιακές μικροσκοπικές κάμερες, φωτογραφίες σε κοινωνικά δίκτυα, κ.α., μας έχουν οδηγήσει στη σημαντικότερη περίοδο ανακαλύψεων που έχει ποτέ γνωρίσει η ανθρωπότητα. Μέσα από την επιστήμη των δεδομένων (ΕΔ) αποκρυπτογραφούμε τα μυστικά που κρύβονται σε αυτά τα δεδομένα. Πραγματοποιούμε ανακαλύψεις οι οποίες θα αλλάξουν για πάντα τον πώς ζούμε και αλληλοεπιδρούμε με τον κόσμο.

Οι συνέπειες των αλλαγών αυτών θα έχουν επίδραση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ΕΔ αποτελεί τον καταλύτη για κάθε επόμενο άλμα εξέλιξης. Μπροστά στο μέλλον που προδιαγράφεται οι οργανισμοί προσαρμόζονται ή διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να μείνουν πίσω με προδιαγεγραμμένο τέλος. Από την επιρροή της αγοράς του λιανεμπορίου, τον έλεγχο ποιότητας της παραγωγής, στη θεσμοθέτηση πολιτικών δημόσιας υγείας και ασφάλειας, οργανισμοί κάθε είδους προσθέτουν αξία μέσω της ΕΔ. Τα δεδομένα αποτελούν το νέο πετρέλαιο και η ΕΔ το μηχανισμό εξόρυξής του. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα ένα νέο είδος επαγγελματιών δημιουργείται και αναλαμβάνει τα ηνία της περιήγησης των οργανισμών στα νέα και αχαρτογράφητα νερά. Οι Επιστήμονες των Δεδομένων αποτελούν τους οδηγούς σε αυτό το ταξίδι και δημιουργούν νέους τρόπους σκέψης γύρω από τα δεδομένα.

Στη WITSIDE, έχουμε συγκεντρώσει μια ικανότατη ομάδα επαγγελματιών του χώρου με ικανότητα στο να διαχειρίζονται δεδομένα ανεξαρτήτως όγκου και να επιλύνουν πολύπλοκά προβλήματα. Συνδυάζουν δεξιότητες από διάφορες τεχνικές τη ΕΔ (χρονοσειρές, μηχανική μάθηση, επιχειρησιακή έρευνα, στατιστική ανάλυση, κ.α.) με την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, ανάλυσης των αιτιών ενός προβλήματος και σύνθεσης της ιδανικής λύσης, δεδομένων των περιορισμών, για τους πελάτες μας.

AI in Action: Download Form