ΕΣΠΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

AI in Action: Download Form

Title:
Create Visualizations with Qlik Sense - 25 & 26 Oκτωβρίου
Basic
16 Hours
900,00 €

Η εκπαίδευση Create Visualizations with Qlik Sense είναι ιδανική για Business Analysts and Data Architects. Πρόκειται για μια scenario-based εκπαίδευση που συζητά για βασικές γνώσεις που απαιτούνται για να χρησιμοποιηθεί το Qlik Sense ως self-service εργαλείο. Η εκπαίδευση συνδυάζει θεωρία με πράξη, καθώς και πρακτικές σχεδιασμού αποτελεσματικών και οπτικά ελκυστικών reports και ιστοριών. Τέλος, συζητιόνται εις βάθος διάφορα γραφήματα με σκοπό την κατανόηση της συσχέτισης της επιλογής των γραφημάτων με βάση τα δεδομένα αλλά και αυτού που θέλουμε να παρουσιάσουμε

Λεπτομέρειες εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Ενότητες: 6
 • Διάρκεια: 2 ημέρες
 • Συνολικές Ώρες: 16
 • Πιστοποίηση: Ναι
 • Qualification: Ναι
 • Βεβαίωση παρακολούθησης: Ναι

Δεξιότητες

 • Δημιουργία Qlik Sense αναφορών και καθοδηγούμενες ιστορίες με σκοπό τον διαμοιρασμό ευρημάτων,
 • Εξερεύνηση των διαφόρων γραφημάτων και πώς να επιλέγουμε το σωστό ανάλογα με το τι θέλουμε να απαντήσουμε,
 • Διεξαγωγή σύνθετης ανάλυσης,
 • Εντοπισμός των τύπων δεδομένων και επεξήγηση πώς αυτοί μπορούν να μεταφραστούν ως γραφήματα,
 • Σχεδιασμός και δημιουργία οπτικοποιήσεων,
 • Συζήτηση σχετικά με τα γραφήματα και πώς αυτά υλοποιούνται μέσα από το Qlik Sense,
 • Εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών επιλογής γραφημάτων,
 • Διαμοιρασμός ευρημάτων μέσω καθοδηγούμενης εξιστόρησης μέσω του Qlik Sense,
 • Επεξήγηση πώς το responsive design του Qlik Sense επιτρέπει τον σχεδιασμό αναφορών για διάφορες συσκευές,
 • Προετοιμασία εφαρμογών και κοινοποίηση με τους υπολοίπους.
Title:
Advanced Calculations and Expressions - 31 Οκτωβρίου
Advanced
8 Hours
450,00 €

Η εκπαίδευση Advanced Calculations and Expressions είναι ιδανική για Business Analysts και αποτελεί συνέχεια της εκπαίδευσης Create Visualizations with Qlik Sense. Kαλύπτει την αποτελεσματική χρήση των μεταβλητών και των expressions μέσω του Qlik Sense. Παρότι πιο απλά expressions μπορούν να δημιουργηθούν με ευκολία μέσω του Qlik Sense χωρίς την συγγραφή κώδικα, κάποιες πιο σύνθετες περιπτώσεις το απαιτούν. Τελικά, με την χρήση αυτών των σύνθετων expressions δημιουργούνται σκέψεις για την διατήρηση και ευελιξία αυτών, καθώς και οι μεταβλητές αποδεικνύεται ότι μας βοηθούν σημαντικά σε αυτό.

Λεπτομέρειες εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Μαθήματα: 5
 • Διάρκεια: 1 ημέρα
 • Συνολικές ώρες: 8
 • Προαπαιτούμενα: Create Visualizations with Qlik Sense εκπαίδευση
 • Βεβαίωση παρακολούθησης: Ναι

Δεξιότητες

 • Χρήση string συναρτήσεων μέσω expressions,
 • Καθορισμός και χρήση μεταβλητών εντός expressions,
 • Δημιουργία εμφωλευμένων expressions και συναθροίσεων,
 • Χρήση των “set” expressions προς καθορισμών συνόλων δεδομένων,
 • Δημιουργία προχωρημένων set expressions,
 • Κατανόηση θεμάτων απόδοσης.
Title:
Data Modeling for Qlik sense - 21/22/23 Νοεμβρίου
Basic
24 Hours
1 350,00 €

Η εκπαίδευση Data Modeling for Qlik Sense είναι ιδανική για τους Data Architects. Πρόκειται για μια τεχνική εκπαίδευση με σκοπό την εκμάθηση ανάπτυξης συνεκτικών μοντέλων δεδομένων μέσω του Qlik Sense φορτώνοντας και μετασχηματίζοντας πολλαπλές πηγές  δεδομένων. Με πληροφορίες, εργαλεία, τεχνικές, και ασκήσεις, αυτή η εκπαίδευση διαπραγματεύεται τα παρακάτω:

 • Διατήρηση συνδέσεων με πηγές δεδομένων,
 • Μετασχηματισμός των πηγαίων δεδομένων,
 • Αρχιτεκτονική μοντέλων δεδομένων,
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης,
 • Δημιουργία εφαρμογών μέσω του Qlik Sense SaaS.

Λεπτομέρειες εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Ενότητες: 9
 • Διάρκεια: 3 ημέρες
 • Συνολικές ώρες: 24
 • Προαπαιτούμενα: Γνώσεις Βάσεων Δεδομένων και SQL
 • Πιστοποίηση: Ναι
 • Qualification: Ναι

Δεξιότητες

 • Δημιουργία μοντέλου δεδομένων στο Qlik Sense,
 • Χρήση του data load editor και του data manager,
 • Δημιουργία και διατήρηση συνδέσεων με πηγές δεδομένων,
 • Επίλυση ζητημάτων δομής δεδομένων και σφάλματα στον κώδικα,
 • Μετασχηματισμός δεδομένων για καλύτερη απόδοση,
 • Συζήτηση για τα συνθετικά κλειδιά και τις κυκλικές αναφορές,
 • Προσθήκη διαστάσεων και μετρήσιμων στην master βιβλιοθήκη,
 • Προσθήκη απλών γραφημάτων στο Qlik Sense
Title:
Advanced Scripting Capabilities - 28 Νοεμβρίου
Advanced
8 Hours
450,00 €

Η εκπαίδευση Advanced Scripting Capabilities είναι ιδανική για Data Architects και αποτελεί συνέχεια της εκπαίδευσης Data Modeling for Qlik Sense. Καλύπτει προχωρημένες περιπτώσεις συγγραφής κώδικα συμπεριλαμβανομένου της ενασχόλησης με ημερομηνίες, επίλυσης  προβλημάτων κατηγοριοποίησης δεδομένων, προβλημάτων φόρτωσης δεδομένων από cross tables και generic βάσεις δεδομένων, καθώς και εκμάθηση πώς να διαδίδεται η πληροφορία,  και πώς να εξάγονται αθροισμένες τιμές. Τέλος, συζητείται η δημιουργία και φόρτωση των δεδομένων μέσω QVD αρχείων, καθώς και πώς δημιουργούνται μέσω της βέλτιστης  δημιουργίας εφαρμογών και αποδοτικής φόρτωσης δεδομένων.

Λεπτομέρειες εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Μαθήματα: 5
 • Διάρκεια: 1 ημέρα
 • Συνολικές ώρες: 8
 • Προαπαιτούμενα: Data Modeling for Qlik Sense εκπαίδευση
 • Βεβαίωση παρακολούθησης: Ναι

Δεξιότητες

 • Ενασχόληση με δεδομένα ημερομηνιών,
 • Επίλυση προβλημάτων κατηγοριοποίησης των δεδομένων,
 • Έλεγχος επαναλήψεων από βρόγχους,
 • Δημιουργία τιμών για μετρήσιμα και μη δεδομένα,
 • Μετατροπή κενών τιμών,
 • Δημιουργία και φόρτωση QVD αρχείων.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο.

© WITSIDE 2018. Made with love by SynergyValue