ΕΣΠΑ

Data Engineering

Οι σύγχρονοι οργανισμοί βασίζονται στα δεδομένα για την λήψη αποφάσεων. Δεδομένα δημιουργούνται συνεχώς από μία πληθώρα συστημάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες. Ενώ το κάθε dataset είναι αυτόνομο, ο συνδυασμός τους, μπορεί να δώσει μία καθαρή και πλήρη εικόνα του τρόπου λειτουργίας του κάθε οργανισμού.

Το κύριο έργο του data engineer είναι να παρέχει σε όλους τους χρήστες, αναλυτές, data scientists, executives, γρήγορη, αξιόπιστη, και ασφαλή πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων. Ο data engineer φροντίζει ώστε τα δεδομένα να είναι χρήσιμα και διαθέσιμα σε όλους χρήστες, επιτρέποντας έτσι στους χρήστες να είναι πιο αποδοτικοί μένοντας αφοσιωμένοι στην ανάλυση και όχι στην διαχείριση και την προετοιμασία τους.

Η ομάδα μας είναι σε θέση να πραγματοποιήσει όλα τα απαραίτητα βήματα με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας των δεδομένων.

AI in Action: Download Form