ΕΣΠΑ

Business Understanding

Μιλάμε την ίδια γλώσσα! Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι το χώρο των επιχειρήσεων και ξέρουμε να αφουγκραζόμαστε το σφυγμό τους.

Οι πιο επιτυχημένες εταιρείες στον κόσμο έχουν ένα κοινό μυστικό. Προσφέρουν ξεκάθαρη πρόταση αξίας στους πελάτες τους και οι οργανώσεις τους αγκαλιάζουν αυτή την πρόταση και την υπηρετούν με συνέπεια.

Διαθέτουμε γνώσεις & εμπειρία για να κατανοούμε τη λειτουργία της επιχείρησης, να αναγνωρίζουμε τις ειδικές ανάγκες κάθε κλάδου και να εντοπίζουμε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της δράσης τους.

Η τεχνολογία, είναι για μας το μέσο να μετρήσουμε επιδόσεις, να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες, να εκτιμήσουμε προοπτικές. Να εντοπίσουμε ευκαιρίες και κινδύνους. Δε μένουμε όμως σε αυτό. Εμβαθύνουμε στις λειτουργίες των οργανισμών και συνεργαζόμαστε για να χτίσουμε μαζί την ψηφιακή τους στρατηγική, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις δικές τους δυνατότητες. Ζητούμενο δεν είναι για μας να παρουσιάσουμε ενδιαφέρουσες ιδέες ή και να αναπτύξουμε σπουδαία έργα. Ζητούμενο είναι βλέπουμε τα έργα αυτά να αγκαλιάζονται από τους οργανισμούς και συμβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, να οδηγούν στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ευθυγραμμίζουμε τις προσπάθειές μας με τη στρατηγική των οργανισμών, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν ψηφιακά εργαλεία και δεξιότητες για να :

  • Επιταχύνουν διαδικασίες
  • Κερδίσουν αφοσιωμένους πελάτες
Communications
Energy & Utilities
Financial Services
Government
Healthcare
High Tech
Manufacturing
Retail & Services
 
Administration & Support
Customer Services
Finance
Human Resources
Marketing
Operation
Research & Development
Sales

AI in Action: Download Form