ΕΣΠΑ
 

Η Ιστορία μας

Ευφυία για Επιχειρήσεις

Ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας το φθινόπωρο του 2010 σαν αντιπρόσωποι της Qlik στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η πόρτα μας, έγραφε τότε “Qlik View Hellas”. Οι εκπληκτικές δυνατότητες που προσέφερε το QlikView στη διαχείριση και απεικόνιση ετερογενών δεδομένων, μας βοήθησε να διεισδύσουμε γρήγορα στην αγορά. Οι επιχειρήσεις, αναγνώρισαν στην πρότασή μας την καινοτομία των προϊόντων, την ποιότητα των υπηρεσιών και τη συνέπεια της ομάδας μας. Η Qlik, επισφράγισε την επιτυχία μας με την επέκταση της συνεργασίας μας στο χώρο της εκπαίδευσης και την ανάθεση της Μάλτας το 2013.

Με συνεχείς επενδύσεις σε νέους ανθρώπους και δεξιότητες καταξιωθήκαμε σε βασικό πρωταγωνιστή της αγοράς επιχειρηματικής ευφυίας στην περιοχή μας. Η αρχική μας επιδίωξη για την οικοδόμηση μιας εταιρίας με διεθνή δράση που να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης κάθε είδους δεδομένων άρχισε να σχηματοποιείται.

 

Το 2016, αλλάξαμε το διακριτικό μας τίτλο σε WITSIDE για να δηλώσουμε την εστίασή μας στην έξυπνη πλευρά των επιχειρήσεων. Διευρύναμε τη συνεργασία μας με την Qlik με την αντιπροσώπευση των προϊόντων της στα Δυτικά Βαλκάνια. Επεκτείναμε τη δράση μας στο χώρο του Data Management και των Advanced Analytics. Ήδη αντιπροσωπεύουμε τις πλατφόρμες Alteryx & Tazi στην περιοχή μας και ανοίξαμε το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας για να καλύψουμε και ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών δεδομένων.

Προχωράμε με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Είμαστε αισιόδοξοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, να χαράξουμε νέους δρόμους.

AI in Action: Download Form